Andrej Vasilenko: Istorijos naratyvai I

2020 m. spalio 1 d.

Andrej Vasilenko: Istorijos naratyvai I

„Istorijos naratyvų“ fotografijų serijoje keliami šiuo metu aktualūs klausimai: kaip kuriama istorinio miesto vizija ir kaip, neigiant XX a. modernizmo stilių bei kitų laikotarpių palikimą ir įtaką, atsiranda pseudoistorija, manipuliacija istoriškumu ir paveldo reiškiniu? Kaip miestą formuoja jo vizualinė reprezentacija? Fotografijomis siekiama Vilnių atskleisti ne kaip statišką darinį ar viziją, o kaip dinamišką ir nuolat besikeičiantį reiškinį, kurio architektūrinė įvairovė yra svarbi ir neatsiejama Vilniaus identiteto dalis nuo pat miesto įkūrimo.

Andrej Vasilenko yra Vilniuje gyvenantis ir dirbantis fotografas, knygos „This is Vilnius“ autorius.