Andrej Vasilenko: Istorijos naratyvai II

2021 m. sausio 12 d.

Andrej Vasilenko: Istorijos naratyvai II

„Istorijos naratyvų“ fotografijų serijoje keliami šiuo metu aktualūs klausimai: kaip kuriama istorinio miesto vizija ir kaip, neigiant XX a. modernizmo stilių bei kitų laikotarpių palikimą ir įtaką, atsiranda pseudoistorija, manipuliacija istoriškumu ir paveldo reiškiniu? Kaip miestą formuoja jo vizualinė reprezentacija? Fotografijomis siekiama Vilnių atskleisti ne kaip statišką darinį ar viziją, o kaip dinamišką ir nuolat besikeičiantį reiškinį, kurio architektūrinė įvairovė yra svarbi ir neatsiejama Vilniaus identiteto dalis nuo pat miesto įkūrimo.

Andrej Vasilenko yra Vilniuje gyvenantis ir dirbantis fotografas, knygos „This is Vilnius“ autorius.